ἀκτινοβολήσουσι

ἀκτινοβολήσουσι
ἀκτινοβολέω
emit rays
aor subj act 3rd pl (epic)
ἀκτινοβολέω
emit rays
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἀκτινοβολέω
emit rays
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀ̱κτινοβολήσουσι , ἀκτινοβολέω
emit rays
futperf ind act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀ̱κτινοβολήσουσι , ἀκτινοβολέω
emit rays
futperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”